تفکرات پول و ثروت( بخشی از مقاله کاربردی)

به نام خدا

بخشی از مقاله کاربردی:

آیا میدانید چرا ثروتنمدان هر روز ثروتنمد تر و فقرا فقیرتر میشوند؟

آیا تاکنون میدانشتید که فقرا به پول بیشتر فکر میکنند تا ثروتنمدان؟

آیا میدانید فقرا در ارزوی رسیدن به پول هستند ولی ثروتنمدان اطمینان دارند که به آن میرسند؟

در مورد ثروت باید چگونه اندیشید که آن را جذب کرد؟

شاید با خود بگوئید آنها که وضع مالی خوبی دارند پس نیاز نیست به پول فکر کنند؟

من در جواب میگویم:آنان اینگونه فکر کرده اند که به ثروت رسیده اند.

این افراد در حال بررسی مسائل کاری خود هستند در ذهن خود ابتکارشان را بررسی میکنند قرار ملاقات میگذارند قرار داد میبندند و یا کارمند استخدام میکنند در هر حال فقط به کارشان فکر میکنند کار کار و کار..............

تفاوت این دو گروه در صفرهای حساب بانکیشان نیست بلکه فقط در مورد تفکرشان است. دسته اول فقط در فکر پول هستند و پول از آنان فراری و دسته دوم در مورد کارشان فکر میکند و هر روز رقم حساب بانکیشان بالاتر میرود بدون اینکه به این مسئله فکر کند.

 

 

قسمت دوم مقاله را
 
برای تمامی بازدید کنندگان دوست داشتنی گذاشته میشود.

موفق وسربلند باشید.

 

 

 

/ 0 نظر / 82 بازدید