نگرش تا تغییر

 

 

 

 

 

 

هدف این کتاب این نیست که با جمله نگرش همه چیز است شما را بمباران کند. چون نگرش بدون مهارت به هیچ دردینمی خورد. این کتاب در پی آن است که به شما بگوید، نگرش می تواند در زندگی تفاوت ایجاد کند. البته مشروط بر اینکه بدانید، نگرش نمی تواند جایگزین کفایت و تجربه شود، نمی تواند واقعیات را تغییر دهد، نمی تواند جایگزین رشد شخصیت شود و نمی تواند به خودی خود خوب بماند. پس نگرش منجر به تغییر می شود که به درستی انتخاب شده و برای آن بهای لازم پرداخته شود.

جهت سفارش این کتاب با من در ارتباط باشید تا در اسرع وقت برای شما ارسال شود.


این نکته را به یاد داشته باشید:

فقط از خودت بخواه به امروز و فردا نداز.وقت تنگ است.

 

شادباشید.


/ 1 نظر / 35 بازدید
راز

ای کسی هست جوابده من گیج شدم