چرا کلام فالگیران جذاب است؟

فالگیران از کلامی چند پهلو بهره می گیرند، معمایی طرح میکنند و یافتن پاسخ را به عهده ما میگذارند،اما چون معما را بصورت خبری بیان می کنند، اینطور تصور می شود که آنها پاسخ را می دانند.

به عنوان مثال به ما می گویند: مسافری در راه داری!

با همین جمله ساده، کلامی دو پهلو را ارائه می دهند، که مرز قابل عبوری بین، غیب گویی و پیش گویی دارد، اگر مسافری باشد ما به غیب گویی آنها ایمان می آوریم، و اگر مسافری در کار نباشد، ما به پیشگویی او ایمان می آوریم.

همه اینها از اعلام این معما بصورت خبری و چند پهلو بودن کلام نشات می گیرد!

/ 0 نظر / 49 بازدید